Nemrut volkano eyes

Nemrut volkano eyes

The project of planning and surveying the territory of the 15th microdistrict and part of the territory of the 14th Neftekamsk

The project of planning and surveying the territory of the 15th microdistrict and part of the territory of the 14th Neftekamsk

Project planning and land survey for residential development on the land in the array v. Starokucherganovka

Project planning and land survey for residential development on the land in the array v. Starokucherganovka

Project planning and surveying linear object underground high pressure gas pipeline in Verhneuralskiy municipal area

Project planning and surveying linear object underground high pressure gas pipeline in Verhneuralskiy municipal area

The master plan, the rules of land use and development of the Uksky rural settlement

The master plan, the rules of land use and development of the Uksky rural settlement

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya

Project planning and surveying the boundaries of streets in Rainbow, Kalmikova, Sovetskaya, Posadskaya

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

The master plan, land use and development Kachanovskaya county

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

Project planning and surveying of the territory in the borders of the streets Truda, Lenina ave., lane Murmansky, st. Kronstadtskaya

General plan of the rural settlement Galiakberovsky village council

General plan of the rural settlement Galiakberovsky village council

Two planning and surveying projects in Rostov-on-Don

Two planning and surveying projects in Rostov-on-Don

General plan of the rural settlement Nikolaevsky village council

General plan of the rural settlement Nikolaevsky village council

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

The planning project and the project of surveying the estate and cottage development in the Letyagino set.

The planning project and the project of surveying the estate and cottage development in the Letyagino set.

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

Projects for Poletayevskoye rural settlement

Projects for Poletayevskoye rural settlement

Project planning district residential development farmsteads in set. Nagaybaksky

Project planning district residential development farmsteads in set. Nagaybaksky

Documentation on the planning of the territory for the construction of 5-storey apartment buildings

Documentation on the planning of the territory for the construction of 5-storey apartment buildings

General plan, land use and development of the rural settlement Novonadezhdinsky village council

General plan, land use and development of the rural settlement Novonadezhdinsky village council