Project planning and surveying in set. Ivantsevo

Project planning and surveying in set. Ivantsevo

Project planning and surveying of the territory in Gorodishchenskoye urban settlement

Project planning and surveying of the territory in Gorodishchenskoye urban settlement

The project of planning and surveying the territory of the 15th microdistrict and part of the territory of the 14th Neftekamsk

The project of planning and surveying the territory of the 15th microdistrict and part of the territory of the 14th Neftekamsk

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

Project planning and surveying of the territory within the boundaries of streets Truda, Korobova, CHT "Stroitel-3", the coastal zone r. Ural

General plan of the Petropavlovskiy rural settlement

General plan of the Petropavlovskiy rural settlement

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"

The project planning area within the boundaries of the city Magnitogorsk str. Sovetskaya, boundary GPS "Yuzhniy"